O nas

Kilka słów o nas…

Będzie niekonwencjonalnie. Od czego się zaczęło?

Zaczęło się od miłości do historii, zabytków oraz… sztuki. Wszystkie te elementy łączy Wrocław, miasto spotkań, wielu kultur, otwarte i przyjazne dla wszystkich, pomimo że XX wiek obszedł się z nim niezwykle okrutnie. Jak ruszyła rewitalizacja Młyna Maria (obiektu, który akurat przetrwał obronę Festung Breslau a do ruiny został doprowadzony ostatecznie za wolnej Polski), zrodziła się myśl, żeby wykorzystać szansę i kupić w nim mieszkanie ze zniewalającym wprost widokiem. Coś więcej niż mieszkanie… miejsce, do którego chce się wracać, w którym chce się być, tak zwyczajnie i po prostu. Żal byłoby się takim miejscem nie podzielić i trzymać go zazdrośnie dla siebie. Potem pojawiła się refleksja, że szkoda go oddawać w zarządzanie wielkiej, bezdusznej firmie.

Każdy człowiek w swoim życiu kolekcjonuje takie magiczne miejsca, gdzie określone obrazy, zapachy i smaki pozwalają mu poczuć się szczęśliwym. Chcielibyśmy się znaleźć w Państwa kolekcji, wiemy że to zadanie trudne, ale będziemy próbować z całych sił.

Dziś stawiamy do Państwa dyspozycji cztery Art Apartamenty, dwa następne są w przygotowaniu. Postanowiliśmy je tak urządzić a następnie prowadzić, jakbyśmy sami chcieli być ugoszczeni u przyjaciół w pięknym miejscu. Indywidualizm wystroju każdego z apartamentów tworzą starannie dobrane obrazy i inne piękne przedmioty, choć każdy jest w innym stylu i klimacie, łączy je jedno – polska sztuka i design. Chcemy promować to co mamy najlepsze a polscy artyści to jedna z tych rzeczy. Dlatego uznaliśmy, że nazwa wspólna dla wszystkich apartamentów – Art Apartaments – jest w pełni uprawniona.

Trzy filary, które stanowią fundamenty naszej wizji wynajmu krótkoterminowego to:

 • Komfort
 • Elastyczność
 • Przyjazność

I Filar – Komfort w wymiarze:

 1. Lokalizacji – wg nas najlepsza z możliwych dla zwiedzających, gdyż położona centralnie wobec wszystkich ciekawych miejsc w mieście. Poziom komfortu podwyższa bliskość pięknej rzeki – Odry, która w upalne dni pozwala odetchnąć i daje na wyciagnięcie ręki kilometry bulwarów spacerowych.
 2. Obiektu – z kilkusetletnią historią, ale odnowionego i zmodernizowanego a nadto jedynego i oryginalnego z powodu swojego industrialnego charakteru. Gdy na pytanie znajomych – gdzie zatrzymałeś się we Wrocławiu, odpowiesz – we Młynie i zobaczysz ich zdumienie i zaciekawienie? Bezcenne, nie prawdaż?
 3. Wyposażenia samego apartamentu – na najwyższym poziomie, zarówno użytkowym, jak i estetycznym.
 4. Bezpieczeństwa – obiektu, który posiada ograniczony dostęp poprzez kody, sieć kamer wewnątrz i na zewnątrz oraz ochronę na miejscu 24h na dobę w klatce A (od wyspy Słodowej).

II Filar – Elastyczność w wymiarze:

 1. Możliwości zameldowania się i wymeldowania o różnych porach – umożliwia to zdalny system zamków na kody, pozwala on gościowi wejść do apartamentu o dowolnej porze w zakresie wykupionego pobytu.
 2. Indywidualnych negocjacji cen – szczególnie przy pobytach dłuższych, stałych klientach itd.
 3. Indywidualnych potrzeb naszych gości – prosimy o zgłoszenia na wskazane kanały kontaktowe, postaramy się je spełnić.

III Filar – Przyjazność w wymiarze:

 1. Środowiska – preferujemy naturalne środki czyszczące i kosmetyki, ograniczyliśmy ilość opakowań plastikowych na rzecz rozwiązań ekologicznych, goście korzystają z pościeli antyalergicznej a w apartamentach przeważają naturalne materiały.
 2. Dzieci – nasze apartamenty mają charakter rodzinny, dla niemowląt mamy łóżeczko i inne akcesoria a dla większych dzieci kolorowanki, książeczki i inne niespodzianki, które mamy nadzieję zyskają ich aprobatę.
 3. Zwierząt – niektóre nasze apartamenty są dostępne dla zwierząt, prosimy wcześniej określić rodzaj zwierzaka, abyśmy mogli przygotować apartament na jego przybycie.
Mamy nadzieję, że nasza wizja zaciekawiła Państwa, serdecznie zapraszamy do naszych Art Apartamentów.
Zarząd M4M Rent Sp. z o.o.

                                                          REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ M4M RENT Sp. z o.o.

PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz pobytu na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie zapłaty częściowej lub całkowitej należności za pobyt w Apartamencie zlokalizowanym w Obiekcie Młyn Maria, Wrocław, zgodnie z zasadami rezerwacji a zarządzanym przez M4M Rent Sp. z o.o..
2. Stroną transakcji i wykonawcą usługi jest M4M Rent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.Nabycńska 19 lok. 308, 53-677 Wrocław, NIP 8943183490 zwany w dalszej części Operatorem”. Zaś apartamenty mają wspólną część nazwy handlowej: ArtApartments i w dalszej części regulaminu zwanymi są “Obiektem lub Obiektami”.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu.
4. Regulamin jest dostępny do wglądu na terenie Obiektu, a także na stronie internetowej Obiektu: www.art-apartments.pl

ZASADY REZERWACJI
1. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania przez Operatora na podany przez Gościa adres e-mail potwierdzenia rezerwacji lub wysłanie wiadomości sms na numer telefonu Gościa.
2. Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie, że Gość zapoznał się i  zaakceptował postanowienia Regulaminu, rozumie jego postanowienia, wyraża
zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty.
3. Gość zobowiązany jest do uregulowania całości należności zgodnie z informacjami zawartymi w otrzymanym potwierdzeniu rezerwacji.
4. Wpłacona należność podlega zaliczeniu na poczet ceny usługi objętej potwierdzeniem rezerwacji.
5. Gość otrzymuje drogą elektroniczną kody dostępu do drzwi głównych i apartamentu.
6. Gość odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu.
8. Operator ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa. Operator może też odstąpić całkowicie od wykonania usługi w przypadku działania siły wyższej.

 1. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości od 200 PLN – 1000 PLN.

REKLAMACJE, ZMIANY I ODWOŁANIE REZERWACJI
1. W przypadku anulowania rezerwacji kwota wpłacona nie podlega zwrotowi.
2. Jeśli Gość w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi zamieszczonym na stronie internetowej Obiektu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora za pośrednictwem email pod adresem kontaktowym wskazanym w treści regulaminu lub wiadomością tekstową sms na numer +48792300321.
3. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi do 14 dni. Operator zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych wyjaśnień jeśli uzna to za konieczne określając na to termin 7 dni.
4. Rezerwację można anulować poprzez zgłoszenie e-mailowo tego faktu Operatorowi. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja i obejmuje 100% wpłaconej należności.

DANE OSOBOWE
1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
1.1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), zbieranych na stronie http:// www.art-apartments.pl jest M4M RENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nabycińska 19 lok. 308, 53-677 Wrocław, NIP 8943183490.

1.2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora, w szczególności w
następujących celach:
a. dokonania i realizacji rezerwacji na zasadach określonych w „Regulaminie” realizacji usług świadczonych przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO,
b. realizacji uzasadnionego interesu Operatora danych osobowych w szczególnych
przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.
1.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
1.4. W sprawach ochrony danych osobowych, w tym realizacji uprawnień, Użytkownik powinien kontaktować się z Operatorem poprzez email kontakt@art-apartments.pl
1.5. Przysługuje Państwu wgląd do danych osobowych przetwarzanych przez Operatora. Mają Państwo również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Mogą Państwo również w dowolnym momencie żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
1.6. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
1.7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do sądu.
1.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.
1.9. Operator oświadcza, że dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z zapisami RODO.
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Zakres przetwarzania danych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), numer karty kredytowej, datę pobytu oraz dane dotyczące ilości i wieku osób z którymi zamawiający będzie podróżował.
4. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów
4.1. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).
4.2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane transgranicznie.
5. Polityka „cookies”
5.1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Operatora, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie.
5.2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
5.3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie
ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
5.4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:
a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony
b. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość auto-uzupełniania niektórych pól przy rejestracji
5.5. Operator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z
żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie
będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przetwarzane transgranicznie.
5.6. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę
zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
5.7. Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, rozwoju technologicznego oraz rozwoju Serwisu.

POBYT I DOBA APARTAMENTOWA
1. Obiekty wynajmowane są na doby apartamentowe.
2. Doba apartamentowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby apartamentowej Gość powinien zgłosić Operatorowi mailem. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu.
4. Podstawą do pobytu w apartamentach jest dokonanie Rezerwacji oraz jej opłacenie albo zgoda na przedłużenie doby oraz zapłata za nie.
5. Przy zameldowaniu gość jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
6. Rozliczenie za pobyt następuje poprzez dokonanie przelewu należności przez gościa i wykazanie jej na koncie Operatora przed rozpoczęciem pierwszej doby apartamentowej.
7. W przypadku niepoinformowania obiektu o niemożliwości przybycia na czas rozpoczęcia pobytu lub nie zgłoszenia się gościa do godziny 23 do obiektu w dniu przyjazdu, obiekt może anulować rezerwację, a pobrane opłaty nie podlegają zwrotowi.
8. Gość nie może przekazywać / odstępować ani podnajmować apartamentu osobom trzecim. W przypadku złamania tego postanowienia Gość zapłaci Operatorowi karę umowną w wysokości 100% ceny opłaconej za każdy dzień pobytu,
9. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać na terenie Obiektu od godziny 8:00 do godziny 22:00. W przypadku gdy takie osoby będą przebywały w apartamencie bez zgody Operatora poza wskazanymi powyżej godzinami, Gość zostanie obciążony karą umowną w kwocie 300 zł za dobę za każdą osobę.
10. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, w szczególności poprzez łamanie przyjętego regulaminu, wyrządzeniu szkody na mieniu Obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
11. Obiekt nie akceptuje obecności zwierząt. W przypadku gdy zwierzęta będą przebywały w apartamencie bez zgody Operatora gość zostanie obciążony karą umowną w kwocie 400 zł za dobę za każde zwierzę.
12. Zabrania się wprowadzania na teren obiektu sprzętu sportowego i dziecięcego dużych rozmiarów, w tym m.in. rowerów, nart wózków.
13. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze standardami w tym względzie obowiązującymi, niniejszym Regulaminem oraz informacjami wskazanymi na stronie internetowej Obiektu.
14. Gość zobowiązany jest do dbałości o wyposażenie oraz sprzęt Obiektu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Dzieci poniżej 14. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy
odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. Wykorzystywanie apartamentów do innych celów niż mieszkalne np. organizowanie imprez, uroczystości lub przyjęć towarzyskich jest niedozwolone. Naruszenie niniejszego zakazu skutkuje obciążeniem rachunku Gościa karą umowną w kwocie 1000 PLN za każdy dzień pobytu a także możliwością wypowiedzenia Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym. Gość jest obowiązany otworzyć drzwi obsłudze obiektu. Brak otwarcia drzwi może skutkować odłączeniem prądu i wody do danego apartamentu, na co niniejszym Gość wyraża zgodę.
4. Głośna impreza, uroczystość lub przyjęcie towarzyskie lub inne naruszenie ciszy nocnej dotyczy poziomu hałasu równego lub wyższego niż 45 dB mierzonego przy drzwiach apartamentu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU
1. Obiekt nie jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa.
2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, cenne przedmioty i inne rzeczy pozostawionymi w apartamentach. W przypadku, gdy Gość posiada rzeczy, których wartość
przekracza kwotę 1.000 zł, jest on zobowiązany do złożenia ich w skrytce bankowej lub innym bezpiecznym miejscu znajdującym się poza obszarem w którym są świadczone usługi przez Obiekt.
3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody, Gość ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Operatora o tym fakcie.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gości w apartamencie po wymeldowaniu, mogą zostać odesłane pod wskazany przez Gościa adres, po uprzednim zorganizowaniu i uregulowaniu przez Gościa kosztów przesyłki kurierskiej we własnym zakresie. Obiekt oczekuje 7 dni na zgłoszenie przez Gościa faktu pozostawienia rzeczy. Po zgłoszeniu Gość ma kolejne 7 dni na zorganizowanie przesyłki kurierskiej i poinformowanie Operatora o tym fakcie. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Obiekt
nieodpłatnie przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, po czym następuje ich utylizacja.
2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wniesione i pozostawione po zakończeniu stosunku najmu artykuły spożywcze, leki oraz środki farmaceutyczne, w szczególności zaś za ich należyte przechowywanie. W/w artykuły pozostawione przez Gościa będą niezwłocznie utylizowane, zgodnie z właściwymi przepisami sanitarnymi oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

CISZA NOCNA
1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 6:00 rano. Niezależnie od powyższego Gość zobowiązuje się zachowywać w sposób nie zakłócający pobytu innych Gości w obiekcie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszystkich Obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e- papierosów oraz innych używek. Opłata za neutralizację zapachu tytoniu w zajmowanym apartamencie lub częściach wspólnych budynku jest równoznaczne ze zgodą na obciążenie rachunku Gościa lub zapłatę kwoty 1000 zł.
2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza bez konieczności zwrotu wpłaconych należności. Osoba taka jest zobowiązania do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania swoich należności oraz do zapłaty ekwiwalentu za ewentualne szkody i do natychmiastowego opuszczenia obiektu. Gość akceptuje, iż wystarczającą przesłanką do opuszczenia Objektu jest żądanie przedstawiciela Operatora.
3. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu. W przypadku dokonania takich zmian Gość akceptuje niniejszym zapłatę kary umownej w kwocie 3000 zł.
5. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo dostępu do apartamentu w każdej sytuacji bez zgody gościa.
6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przez M4M Rent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nabycńska 19 lok. 308, 53-677 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
7.W przypadku sporu strony ustalają iż prawem obowiązującym jest prawo polskie a sądem właściwym do jego rozstrzygania jest sąd we Wrocławiu.
8. Regulamin wchodzi w życie od dnia. 01.06.2022 r.

Filary naszego działania

Komfort

Elastyczność

Przyjazność